Strona główna - Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju

Przejdź do treści

Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju
Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w KrakowieO ośrodku
Jesteśmy jednostką koordynującą działalność szkoleniową i badawczą oraz realizującą projekty związane z modernizacją i rozwojem szpitala.
Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju powstał w 2017 roku z inicjatywy Dyrekcji Szpitala, jako jednostka, która ma koordynować rozproszoną dotąd działalność szkoleniową i badawczą, a także realizować projekty związane z modernizacją i rozwojem placówki. Do zadań Ośrodka należy również poszukiwanie środków zewnętrznych na realizacje różnego rodzaju przedsięwzięć – tak szkoleniowych i badawczych, jak i prorozwojowych. Jego funkcjonowanie sankcjonuje uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXV/532/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku (w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie), podjęta po pozytywnym zaopiniowaniu idei powstania Ośrodka przez Radę Społeczną Szpitala.
NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Działalność edukacyjna
to dydaktyczna współpraca z krakowskimi uczelniami oraz baza praktyk dla ich studentów.
Działalność badawcza
realizowanie projektów badawczych, realizowanych również we współpracy międzynarodowej, publikowanie ich wyników.
Projekty psychoedukacjne dla rodzin i bliskich osób chorujących
Biblioteka
udostępniamy księgozbiór OEBiR
Wybrane publikacje członków zespołu
Zachęcamy do zapoznania się z bibliografią prac publikowanych przez członków zespołu naukowego OEBiR.
O ile publikacja posiada wersję elektroniczną, podajemy link kierujący do niej.
Zapraszamy do zapoznania się z filmami prezentującymi działalność zespołu
Ośrodka Edukacji Badań i Rozwoju
Zespół ośrodka
Łukasz Cichocki
Kierownik ośrodka, specjalista psychiatra, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki, autor wielu prac naukowych, popularyzator wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego.
Anna Depukat
Specjalista psychiatra dla osób dorosłych, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, wykładowca akademicki. Wicedyrektor ds. medycznych szpitala.

Agnieszka Fusińska
Psycholog, psychoterapeuta na oddziale ogólnopsychiatrycznym szpitala. Pracownik badawczo-dydaktyczny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na wydziale lekarskim.
Marta Hat
Specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Koordynatorka Centrum Zdrowia Psychicznego Nowa Huta, kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego Nowa Huta.
Monika Pyzik
W ośrodku prowadzi sekretariat i wykonuje bieżące zadania administracyjno- biurowe.
Katarzyna Pragnący
Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny. Kierownik Oddziału Dziennego w Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Hucie
Krzysztof Walczewski
Specjalista psychiatra, ordynator oddziału psychiatryczego, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Karolina Załęga
W ośrodku przygotowuje i koordynuje szkolenia personelu medycznego, liderów i współpracowników, zespołów firm zewnętrznych.

Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju, 30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 29
Wróć do spisu treści