Biblioteka - Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju

Przejdź do treści
Biblioteka
A
Aleksandrowicz J.W., Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (według ICD-10). Psychopatologia, diagnostyka, leczenie.
de Almeida M.M., Barbalic E., Bernasconi C. i inni, Create bonds.
American Psychiatric Association, Wciórka J., Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR.
American Psychiatric Association, Gałecki P., Święcicki Ł., Kryteria diagnostyczne z DSM-5.
Araszkiewicz A., Baran-Furga H., Bilikiewicz A. i inni, Psychiatra - Psychiatria kliniczna.
Avidan A.Y., Zee P., C., Podręcznik medycyny snu.
B
Badura-Madej W., de Barbaro M., Bartnik E., Bomba E. i inni, Psychiatria dzieci i młodzieży.
Baranowska B., Drobnik J., Fedorowski A. i inni, Psychiatryczne i psychologiczne aspekty praktyki medycznej.
Belowa M., Wprowadzenie do psychoterapii.
Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne - o znaczeniach i wartościach baśni.
Bieleńska A., Bogacz J., Fuller T.R. i inni, Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie.
Bilikiewicz A., Borkowska A., Brodniak W., Czabał C. i inni, Psychiatria - podstawy psychiatrii.
Birchwood M., Jackson C., Schizofrenia - Modele kliniczne i techniki terapeutyczne (dla praktyków i pacjentów).
Biuletyn Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Ocena jakości opieki psychiatrycznej.
Black D.W., Andreasen N.C., Introductory Textbook of Psychiatry.
Błaszczak R., Dominiak I., Grabowski K., Habrat B. i inni, Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego.
Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego. Materiały dydaktyczne.
Bomba J., de Barbaro B. (red.), Psychiatria Amerykańska lat dziewięćdziesiątych.
Borkowska A., Fidura-Pożoga J., Jarema M. i inni, Leczenie farmakologiczne schizofrenii. Czynniki biologiczne oraz subiektywne.
Bujny J., Prawa pacjenta - między autonomią a paternalizmem.
C
Cechnicki A., Schizofrenia - proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia sichizofrenii.
Chevalier J., Blaise Pascal - Myśli.
D
Dattilio F.M., Padesky C.A., Terapia poznawcza dla par małżeńskich.
Dąbrowski S., Pietrzykowski J., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
Dudek D., Zięba A., Depresja w chorobie niedokrwiennej serca.
Dudek D., Siwek M., Grabski B., Zaburzenia psychiczne w neurologii.
Dziwisz S., Miłością mocni.
Dziwisz S., Świadectwo.
E
Edgcumbe R., Twórcy Psychoterapii - Anna Freud.
F
Franaszek M., Wspomnienia i fantazje.
Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności.
Fromm E., Mieć czy być?
Fuller G., Badanie neurologiczne - to proste.
G
Gałecki P., Szulc A., Psychiatria.
Gawin M., Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880-1952).
Grabski B., Dudek D., Współwystępowanie   zaburzeń psychicznych a choroba afektywna dwubiegunowa.
Grzesiuk L., Psychoterapia - badania i szkolenie (podręcznik akademicki).
Grzesiuk L., Psychoterapia - praktyka (podręcznik akademicki).
Grzesiuk L., Psychoterapia - teoria (podręcznik akademicki).
H
Habrat B., Heitzman J., Rajewski A., Rzewuska M., Leczenie zaburzeń psychicznych.
Hajukiewicz D., Podstawy prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich.
Hajukiewicz D., Zagadnienia psychiatrii sądowej. Część I - podstawy prawne i medyczne.
Hallman J., W sercu kobiecego homoseksualizmu: co mówi nauka?
Hammen C., Depresja - Modele kliniczne i techniki terapeutyczne (dla praktyków i pacjentów).
Houellebecq M., Uległość.
I
Interna Szczeklika - mały podręcznik.
J
Jagielska G., Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 dni w psychiatryku.
Jakubczyk J. (opr.), Rozpoznawanie i leczenie otępień.
Janion M., Rosiek S., Galernicy wrażliwości.
Jarema M., Rabe-Jabłońska J., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny.
Jastrun T., Osobisty przewodnik po depresji.
K
Kahneman D., Pułapki myślenia - o myśleniu szybkim i wolnym.
Kaplan H.I., Sadock B.J., Sadock V.A., Psychiatria kliniczna.
Kępiński A., Melancholia.
Klein M., Miłość, poczucie winy i reparacja - pisma.
Kostowski W., Niemcewicz S., Płaźnik A., Skalski M., Szelenberger W., Bezsenność.
Krakowski informator dla osób niepełnosprawnych.
Kubler - Ross E. Rozmowy o śmierci i umieraniu.
Kutter P., Współczesna psychoanaliza - psychologia procesów nieświadomych.
L
Lazarus A.A., Colman A.M., Psychopatologia.
Ł
Łuczyńska A., Psychologia sportu i aktywności fizycznej - zagadnienia kliniczne.
Łysiak W., Cesarski poker.
M
Makara - Studzińska M., Komunikacja z pacjentem.
Meyendorff M., Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna.
Moja   Wędrówka - Refleksje studentów i wykładowców UJ o chorobie psychicznej i   studiowaniu.
O
Olie J.P., Costa E Silva J.A., Macher J.P., Neuroplastyczność - patofizjologia depresji w nowym ujęciu.
Opczyńska M., Możliwości osobowego rozwoju w schizofrenii.
P
Paprzycki L.P., Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno - psychologicznego w postepowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
Petit J.R., Psychiatria Ratunkowa - podręcznik dla lekarzy i studentów.
Pharmindex, Podręczny indeks leków.
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Psychiatria Polska (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, dokumenty międzynarodowe, polskie akty prawne regulujące działalność służby zdrowia).
Pużyński S., Wciórka J., Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD - 10 (Badawcze kryteria diagnostyczne).
R
Roszak J., W cztery strony naraz - portrety Karpowicza.
Rymaszewska J., Dudek D., Psychiatria w medycynie (dialogi interdyscyplinarne).
S
Salij J., Wiara na co dzień.
Salij J., Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego.
Scully J.H., Psychiatria. Podręcznik do samodzielnego uczenia się, 300 pytań, test.
Seligman M.E., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia.
Stachura B., Zbiór poezji - A,B,C…V,W,Z z ilustracjami.
Stahl S.M., Podstawy psychofarmakologii.
Stein D.J., Hollander E., Współchorobowość depresji i zaburzeń lękowych.
Stein E., O zagadnieniu wczucia. Roman Ingarden - o badaniach filozoficznych Edith Stein.
Szczeklik A., Gajewski P., Choroby Wewnętrzne - kompedium medycyny praktycznej.
Ś
Śledzińska A., Sameta A., Gładysz A., Enterokoki, jako bakterie zakażeń szpitalnych.
T
Teesson M., Degenhardt L., Hall W., Uzależnienia - modele kliniczne i techniki terapeutyczne (dla terapeutów).
Ternon Y., Helman S., Eksterminacja chorych psychicznie w III Rzeszy.
Thoma H., Kachele H., Podręcznik terapii psychoanalitycznej - dialog psychoanalityczny.
Thoma H., Kachele H., Podręcznik terapii psychoanalitycznej - podstawy.
Thoma H., Kachele H., Podręcznik terapii psychoanalitycznej - przypadek Amalie X.
U
Ustun T.B., Betelsen A., Dilling H., van Drimmelen J. i inni, ICD-10 Zaburzenia psychiczne i osób dorosłych. Opisy przypadków klinicznych.
V
Virapen J., Skutek uboczny - śmierć. Czy wiesz jakie leki łykasz?
Volz H-P., Pajonk F.G., Schizofrenia. Diagnostyka i leczenie.
W
Wadeley A., Birch A., Malim T., Wprowadzenie do psychologii.
Wiener J.M., Medycyna behawioralna.
Wilanowski A., Poradnik zdrowego stylu życia przeznaczony dla lekarza w celu pomocy w zalecaniu pacjentom aktywności fizycznej, łagodzącej objawy depresji.
Williams C., Pokonać depresję i stan obniżonego nastroju. Technika pięciu pół…
Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju, 30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 29
Wróć do spisu treści