Działania - Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju

Przejdź do treści
Działania ośrodka

Działalność edukacyjna
jest realizowana poprzez współpracę z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunkach:
  • lekarskim - przedmiot Propedeutyka psychiatrii - zajęcia prowadzone w Szpitalu Babińskiego.
  • fizjoterapii
  • psychologii

OEBiR współpracuje również z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej - Instytutem Psychologii Stosowanej.
Moduł: Psycholog w szpitalu psychiatrycznym - zajęcia kliniczne na oddziale dr. Krzysztofa Walczewskiego.

Działalność ośrodka obejmuje również inne formy edukacji, ukierunkowane z jednej strony na podnoszenie kwalifikacji personelu szpitala, jak i adresowane do przedstawicieli innych palcówek, gdzie wykorzystywane są wiedza i doświadczenia pracowników w zakresie pomagania osobom dotkniętym zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz uzależnieniami.
Osobnym obszarem są działania związane z destygmatyzacją chorób psychicznych, a także psychoedukacją rodzin i bliskich osób chorujących. Obecnie opieka nad chorującymi, odbywa się coraz częściej w środowisku domowym. Konieczna jest więc ścisła współpraca personelu medycznego szpitala oraz bliskich osoby chorej. Im jest ona lepsza, tym skuteczniejsze jest leczenie i oddziaływania terapeutyczne, co przekłada się na dłuższe okresy remisji i rzadsze hospitalizacje.
Siedziba OEBiR
Maciej Bóbr
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie - Kobierzynie
Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka


W przedstawionym tu tekście pozwalam sobie zaprezentować niewielki projekt terapeutyczno-artystyczny, zrealizowany latem 2022 r. w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie z grupą pacjentów stacjonarnego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Leczeni są tu młodzi ludzie pomiędzy 14 a 18 rokiem życia, którzy doświadczają zaburzeń, a większość z nich ma za sobą próby samobójcze.

W ramach działalności badawczej ośrodek realizuje projekt pt. „Voneinander lernen – Ein europäischer Vergleich guter Praxis sozialpsychiatrischer Hilfesysteme zwischen Partizipation, Inklusion und institutionellem Zwang in verschiedenen Regionen und Netzwerken der sozialpsychiatrischen Versorgung“ („Uczenie się od siebie – porównanie europejskich dobrych praktyk w systemach pomocy psychiatrycznej pomiędzy uczestnictwem, integracją i przymusem instytucjonalnym w różnych regionach i sieciach społecznej opieki psychiatrycznej”).

Projekt jest dofinansowany ze środków programu Erasmus+. Jego celem jest poznawanie się, wymiana doświadczeń i dalszy rozwój modeli opieki psychiatrycznej. Uczestniczą w nim pracownicy Szpitala Babińskiego w Krakowie, EVA Evangelische Gesselschaft Stuttgart oraz PROGESTA Turyn.
W ramach tego projektu organizowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami z Włoch i Niemiec trzy wideokonferecje za pośrednictwem platformy ZOOM w dniach 9.11.2020 r. (Polska), 16.11.2020 r. (Włochy) oraz 9.12.2020 r. (Niemcy).

Biblioteka ośrodka
Istnieje możliwość wypożyczania książek z zamieszczonego katalogu.
Photo 1
Photo 3
Photo 2
Photo 4
New Slide 2
New Slide 7
Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju, 30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 29
Wróć do spisu treści