Kontakt - Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju

Przejdź do treści
Skontaktuj się z nami
Badania Kliniczne i badania do prac dyplomowych
W celu przeprowadzenia w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie konieczne jest podpisanie ze szpitalem stosownej umowy według procedur.
W celu sprawnego zawarcia umowy o przeprowadzenie badania klinicznego Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju zaprasza do zapoznania się z zasadami rozpoczęcia negocjacji umowy o badanie kliniczne.
Badania do prac dyplomowych
W przypadku wykonywania badań na potrzeby przygotowywanych prac dyplomowych niezbędne sa nastepujące dokumenty:
  • Zaświadczenie z uczelni (potwierdzające status studenta, temat pracy, krótki opis pracy, dane promotora),
  • wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania – dokument wypełniony i podpisany przez studenta.
  • zgoda na przeprowadzenie badania – dokument wypełniony przez studenta w dwóch egzemplarzach (jeden dla szpitala, drugi dla studenta). Dodatkowo student ma obowiązek uzyskać wskazane w treści formularza zgody kierowników komórek organizacyjnych Szpitala, w których zamierza prowadzić badanie.

Powyższe dokumenty należy złożyć w kancelarii szpitala (Budynek nr 28 – Willa dyrektora). Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:05.
Rozpoczęcie badania będzie możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora szpitala.
UWAGA: Po zakończeniu badania należy złożyć egzemplarz pracy w wersji elektronicznej na następujący adres e-mail: oebr@babinski.pl


Biuro Ośrodka Edukacji Badań i Rozwoju
Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie
Tel. 12 65 24 202
e-mail: oebr@babinski.pl
30-393 Kraków, ul. j. Babińskiego 29

Sekretariat ośrodka obsługuje Monika Pyzik.

Wyślij do nas wiadomość  ↓
Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju, 30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 29
Wróć do spisu treści